Kategória: Vysielačky /RC súpravy

Turnigy T9x, Turnigy 9XR, Taranis – porovnanie

Nakoľko mám doma tieto tri vysielače, je to možnosť ich porovnať. Vzhľadom na to, že moj najstarší vysielač je turnigy T9x, ktorý mi bol v začiatkoch poradení, porovnávať budem z väčšej časti práve s touto vysielačkou. Všetky tri vysielačky disponujú OpenSW vo verzii ER9x alebo Open9x, tak porovnávať možnosti softwaru nebudem, nakoľko to závisí od […]